The Future is Handmade

Finally time to release the news of a major event in design-Sweden next year! The exhibition The Future is Handmade that I’m curatating opens on February 12, 2014 at Kalmar Art Museum.

Today, craft is one of the most important driving forces in the design world, and many of the most prominent young designers refer in different ways to traditional craft. The exhibition will show examples from the 70’s up until today from international as well as Swedish designers.

The exhibition is in collaboration with the Designarkivet and will tour further during the year.

helhet_KKM_thefuture IMG_4956the_future_is_handmade_miljoerKKMfeb2014 IMG_5094the_future_is_handmade_miljoerKKMfeb2014 IMG_5131the_future_is_handmade_miljoerKKMfeb2014

Äntligen dags att släppa nyheten om en stor händelse i design-Sverige under nästa år! Utställningen The Future is Handmade som jag curatar öppnar den 12 februari 2014 Kalmar Konstmuseum.

Idag är hantverket en av de mest centrala drivkrafterna i designvärlden och många av de mest framträdande, unga formgivarna refererar på olika sätt till ett traditionellt hantverk. Utställningen kommer att visa exempel från 70-talet till idag från internationella så väl som svenska designer.

Utställningen sker i samarbete med Designarkivet och kommer att vandra vidare under året.

Länk till Kalmar Konstmuseum

Länk till Designarkivet